Verktyg

Tipsa en kompis
Share |

Olja

Första borrtornet. Tekniska museets arkiv

Amerikanen Edward Drake var först med att borra efter olja. Tekniska museets arkiv

Det är bara 150 år sedan man började borra efter olja. Idag är hela det moderna samhället uppbyggt kring att det ska finnas ständig tillgång på "det svarta guldet".

Den moderna oljeindustrin föddes 1859 när amerikanen Edward Drake började borra efter olja i Titusville, Pennysylvania. På 24 meters djup stötte man på en oljekälla. Denna upptäckt kom att  bli inledningen på den oljerush som spreds över världen.

Fotogenlampan - en succé!

Oljan blev snabbt en viktig vara, främst i form av fotogen. När tillgången på olja ökade fick fotogenlampan ett stort genomslag under 1800-talets andra hälft. Fotogenlamporna var lätthanterliga och gav ett bättre ljus än lampor med animala och vegetabiliska oljor. Redan under 1870-talet hade fotogenlamporna ersatt i stort sett all annan belysning i de svenska hemmen.

Oljan och välfärden

Under 1900-talets första hälft ökade oljekonsumtionen snabbt i västvärlden. Efter andra världskriget blev ökningen än mer explosionsartad. Det hörde samman med att allt fler fick råd att skaffa egen bil. Sverige använde mest olja per invånare i Europa under 1950-talet.

Det var framför allt under 1950- och 1960-talet som oljan fullständigt tog över som den viktigaste energikällan. Tack vare oljan kunde också jordbruket effektiviseras och industrialiseras. Innan dess hade energin inom jordbruket kommit nästan uteslutande från människors och djurs muskelkraft. Det byggde på hårt, slitigt kroppsarbete och det fanns inga garantier då det gällde missväxt, skadedjur och torrtider.

Efter andra världskriget har antalet sysselsatta i jordbruket minskat med cirka 80% fram till idag. Samtidigt har avkastningen ökat. Idag står dock jordbruket för stora utsläpp.

Olja - viktigaste energikällan

Tillgången på billig olja har varit helt avgörande för det samhälle vi lever i idag. Här några av de viktigaste användningsområdena:

  • Drivmedel till bilar, bussar och flyg med mera.
  • Uppvärmning
  • Elproduktion
  • Petrokemi (Allt från alla slags plastprodukter till smink)

Peak Oil?

Ungefär lika länge som olja utvunnits har det också funnits en rädsla att den ska ta slut. Olja är en ändlig resurs, vilket innebär att vi i framtiden kommer att kunna utvinna allt mindre kvantiteter. Idag minskar exempelvis Norges produktion av olja i Nordsjön.

Problemet är att behovet samtidigt ökar. Stora ekonomier som Kina och Indien förbrukar idag allt mer olja. Både forskare och aktörer inom oljeindustrin är eniga om att en oljetopp, så kallad Peak Oil, kommer att inträffa i framtiden. Däremot går åsikterna isär kring när detta kommer att ske. Det finns de som menar att vi redan nått toppen, andra anser att den ligger att par år fram i tiden.

Peak Oil-teorin beskriver utvinningen av oljefält som en klockformad kurva. I början flödar oljan av sitt eget tryck, mot slutet krävs stora insatser för att få upp oljan till ytan. När det går åt mer energi att få upp oljan än den energi man får ut, överges källan. Marion King Hubbert som lanserade teorin om Peak Oil på 1950-talet förutspådde att USA skulle nå Peak Oil någon gång mellan 1966 och 1972, vilket också skedde. Efter att USA nått oljetoppen i sin produktion har man allt mer fått förlita sig till import från framför allt Mellanöstern.

Det finns idag således två "hot" som på sätt och vis sammanfaller med varandra: Vi måste minska konsumtionen av fossila bränslen för att minska koldioxidutsläppen; samtidigt finns en oro över att brist på olja ska uppstå innan vi hittat ett sätt att ersätta den.

Senast uppdaterad: 2011-09-16

Bröderna Nobel. Oljeutvinning i Baku.

I Sverige hittade man ingen olja. Ändå fanns ett världsledande svenskägt oljebolag för hundra år sedan.

Hitta hit

Museivägen 7, Gärdet i Stockholm.
Buss 69 till Museiparken.

Vackra promenad- och cykelvägar utmed Djurgårdsbrunnskanalen.

Öppettider & priser

Alla dagar kl 10–17. Ons till kl 20
Bibliotek & arkiv: boka tid

Barn 0–6 år gratis | 7–19 år: 100 kr
Vuxen: 150 kr

Webbköps- och andra rabatter

Kontakt

Tekniska museet
Box 27842 | 115 93 Stockholm
Tel: 08-450 56 00
Tel helger (entrén): 08-450 56 70

info[at]tekniskamuseet.se

Kontakta medarbetare