Verktyg

Tipsa en kompis
Share |

Radiotillverkare

Reklam för Baltic Radio.

Här kan du läsa om några av de radiotillverkare som finns representerade i Tekniska museets samling.

AGA och AGA-Baltic AB

AGA hette ursprungligen AB Gasaccumulatoröppnas i nytt fönster och började sin verksamhet sommaren 1904. Företaget producerade gaser för industriellt och medicinskt bruk. De hade även tidigt en varierad verksamhet med utveckling och tillverkning av olika produkter för industri, militära ändamål, forskning, sjukhus och konsumenter.
AGA utbildade så småningom en liten stab av tekniker som blev specialister på den nya teknik som kallades radio. 1919 bildade AGA tillsammans med LM Ericssonöppnas i nytt fönster och ASEAöppnas i nytt fönster Svenska Radio AB med målet att utveckla radiotekniken. 1925 kunde AGA erbjuda en kristallmottagare och 1927 lanserades en nätansluten mottagare med inbyggd högtalare. 1928 köpte AGA upp AB Baltic Radio som slogs samman med radioavdelningen under namnet AGA-Baltic AB. Radiotillverkningen låg på Lidingö och apparaterna blev en viktig exportartikel. Företaget finansierade även privata provsändningar av radio, innan etableringen av statligt reglerad rundradio i Sverige.

AB Baltic Radio

AB Baltic Radio låg i Stockholm och sålde i början av 1920-talet scheman och byggsatser för hembyggen, men också färdiga radiomottagare. Företaget var även etablerat i Tyskland och Schweiz. 1928 köptes AB Baltic Radio upp av AGA och slogs samman med dess radioavdelning under namnet AGA-Baltic AB.

Dux

Firmanamnet och varumärket kom till 1926 men redan 1922 hade grundaren, Hilding Ljungfeldt, börjat tillverka kristallmottagare som han sålde till vänner och bekanta och följande år började han tillverka radiomottagare. Verksamheten fick gott rykte och distributionen togs snart om hand av grossister. Fabriken och kontoret låg i Stockholm där man tillverkade spolar och andra komponenter samt hörlurar och högtalare. Företaget kom snabbt att samarbeta med Philips som sedan köpte upp Dux 1934.

Elektriska Industri Aktiebolaget

EIA grundades den 30 juni 1916 i Stockholm och från början tillverkade man elektriskt installationsmaterial. Företaget expanderade snabbt och radiotillverkning kom att bli dess huvudsakliga arbetsfält. Då förbindelserna med USA var avstängda under första världskriget startade EIA egen tillverkning av till exempel sändar- och mottagarrör. Från och med 1929 koncentrerade EIA sig huvudsakligen på fabrikation av färdiga radiomottagare. Mellan 1931 och 1937 sålde Kooperativa förbundet, KF, en stor del av fabrikationen under eget varumärke, vilket gjorde att EIA kom att synas mindre i handeln. Därefter startade EIA sin egen försäljningsorganisation. Kompletta serier mottagare spreds genom ombud och egna affärer runt om i landet. EIA tillverkade radioapparater fram till 1960-talet.

Kungs Radio

Kungs Radio var en filial till Bröderna Anderssons Velociped- och Radiofabrik som låg vid Kungsgatan i Göteborg. De etablerade sig på marknaden med sina första radiomottagare 1932. Filialen i Norrköping startade 1941. Det fanns nio butiker från Malmö till Östersund, som sålde cyklar, mopeder och radiomottagare under namnet Kungs. Radiotillverkningen upphörde mot slutet av 1950-talet.

Luxor

AB Radiofabriken Luxor i Motala grundades 1923. De första åren tillverkades främst rörbestyckade distansmottagare. 1926, när sändarna i Sverige blivit starkare, startades tillverkningen av kristallmottagare. 1945 övertog Luxor Skantics verksamhet och dess produktion flyttades från Stockholm till Motala. 1976 lade Luxor ned tillverkningen av radiomottagare och började i stället saluföra apparater tillverkade till exempel i Asien. Kvar vid Motalafabriken blev färg-tv-tillverkningen. I februari 1979 togs det nedläggningshotade Luxor över av staten. 1984 köptes företaget upp av Nokia som började tillverka bland annat digitala tv-boxar, men i slutet av 1990-talet sålde företaget ut tillverkningen. Den 26 mars 2002 lades tillverkningen i Motala ner.

Monark

Cykelfabriken Monark startades i Varberg 1908. Mot slutet av 1930-talet gick företaget mycket bra och köpte då upp företag såsom AB Värnamo Gummifabrik och AB Tobo Bruk. I januari 1939 ombildades bolaget så att företagen AB Cykelfabriken Monark, AB Tobo Bruk och AB Värnamo Gummifabrik kom att bilda Monark-koncernen. Radiotillverkningen kom igång ordentligt först i slutet av 1940-talet efter ett samarbetsavtal med Philips 1948, och radiomottagarna såldes under varumärkena Nornan och Tobo Bruk. På 1950-talet var Monarks radiotillverkning vid Tobo Bruk ett av landets modernaste. 1964 kom den egna tillverkningen att minska till förmån för försäljning av utländska märken. 1967 avvecklades radiotillverkningen och istället bildades Monark Elektronik AB som bland annat var generalagent för japanska Toshiba. Vissa delar av radio- och tv-tillverkningen såldes till Philips, vissa till Luxor.

Philips

1891 inledde Philips sin verksamhet i Holland med tillverkning av glödlampor. Under första världskriget kunde radiorör inte importeras från USA och de började därför tillverkas av Philips. Efter krigsslutet grundades dotterföretag i flera europeiska länder, bland annat Sverige. Mot slutet av 1920-talet började tillverkningen av radiomottagare.  Den första mottagaren fanns till försäljning 1927. 1932 hade man tillverkat och sålt en miljon mottagare. 1934 förvärvades Dux Radio AB och 1936 var det dags för Stern & Stern att bli ett dotterbolag. Den starka utvecklingen avbröts av andra världskriget. Året efter krigsutbrottet flyttade ledningen för den utländska verksamheten till London medan den holländska blev kvar i Eindhoven. 1939 byggde Philips Skandinaviens största fabrik för radiotillverkning i Norrköping. Fabriken gick under namnet Norrköpings elektrotekniska fabriker AB (NEFA). Tillverkningen påbörjades sommaren 1940 och omfattade senare även tv-mottagare.  Philips tillverkar fortfarande radiomottagare.

Stern & Stern

Bolaget grundades 1922 i Stockholm och var från början representant för ledande amerikanska tillverkare av biltillbehör. 1924 utvidgades verksamheten till att även omfatta radiobranschen. Också här fick man ensamrätt till några av den amerikanska marknadens mest efterfrågade komponenter och material.  Företaget tillverkade och sålde även egna radiokomponenter och byggsatser, främst till radioamatörer. När radion så småningom utvecklades till en industri inriktade Stern & Stern sig snabbt på fabrikstillverkning av radiomottagare. De såldes under varumärket Concerton. 1928 kom de första nätanslutna mottagarna som Stern & Stern förde ut på marknaden. Stern & Stern hade återförsäljare i Sverige, Finland, Danmark och Norge samt en exportavdelning med grossister och exportresande i övriga världen. Företaget stod i nära kontakt med Philips som levererade bestyckningsrören. 1936 blev Stern & Stern ett dotterbolag till Philips som 1940 tog över radiotillverkningen helt och hållet.

Svenska Radioaktiebolaget

Bolaget bildades 1919 i Stockholm av AGA, LM Ericsson och ASEA med målet att utveckla radiotekniken. Företaget gjorde försökssändningar av radio i början av 1920-talet innan sändningarna blivit statligt reglerade. SRA lanserade sin första mottagare, som var en tvårörsmodell, 1922. Mottagarna kom att säljas under varumärket Radiola. 1927 blev Ericsson huvudägare i SRA, med Marconiöppnas i nytt fönster som minoritetsägare. Den första Radiolan med inbyggd högtalare kom 1928 och blev en succé. 1939 lanserades den första bärbara Radiolan. Den fick dock vänta på framgångar tills efter andra världskriget då folk började resa mer igen. 1958 kom den första transistorradion i Radiolaserien. De första åren på 1960-talet växte en insikt fram inom SRA om att man skulle fokusera på kommunikationsradio. Att tillverka radio- och tv-mottagare sågs allt mer som fel inriktning– hos huvudägaren Ericsson var strategin att koncentrera sig på telefoni och kommunikation. År 1964 såldes därför radio- och tv-produktionen till AGA medan SRA fortsatte att utveckla radio för mobilkommunikation. 1978 köptes företaget upp av Ericsson och bidrog på så vis till dess framgång med mobil telefoni.

Tobo Bruk

1937 köpte AB Cykelfabriken Monark Tobo Bruk i norra Uppland med masugn, malmkross, fabriksbyggnader samt Tobo herrgård med åkrar, skogar och betesmarker. Verksamheten kom att bestå i tillverkning av sport- och hemelektronik. Den första radioapparaten lanserades 1939. Radiotillverkningen kom igång ordentligt först i slutet av 1940-talet efter ett samarbetsavtal med Philips 1948. Genom detta avtal tillverkade man delar åt Philips samtidigt som man fick använda deras patent och utbildningsmöjligheter. På 1950-talet var Monarks radiotillverkning vid Tobo Bruk en av landets modernaste. 1964 minskades den egna tillverkningen till förmån för försäljning av utländska märken. 1967 avvecklades radiotillverkningen och i stället bildades Monark Elektronik AB som bland annat var generalagent för japanska Toshiba. Vissa delar av radio- och tv-tillverkningen såldes till Philips, vissa till Luxor.

Övriga tillverkare

AEG, eller Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, är en tysk elektroteknik- och elektronikkoncern. Företaget grundades 1883 och växte under 1900-talets början till en storindustri. 1903 grundades Telefunken som dotterbolag till AEG och Siemens. Båda företagen existerar fortfarande, AEG ägs av Electrolux och produkter från Telefunken tillverkas av turkiska Profilo-Telra.

Elektriska AB Skandia i Stockholm hade tillverkning i England och Tyskland. Skandia sålde främst importerade radiomottagare från ett flertal tillverkare, såsom Standard, Lorenz och Minerva.

AB Gylling & Co är ett svenskt företag som grundades 1912. På 1920-talet började företaget tillverka och sälja radiomottagare under varumärket Centrum. På 1960-talet introducerade företaget märket Sony och i slutet av 1970-talet etablerade de märket Samsung på den svenska marknaden. Företaget är fortfarande aktivt inom teknikområdet.

Orion tillverkades av Ungarische Wolframlampenfabrik AG i Budapest som hade en försäljningsrepresentant i Stockholm.

Skandinaviska Radio AB var ett Stockholmsbaserat företag som huvudsakligen importerade mottagare som såldes med Skantic som logo. Företaget köptes upp av Luxor 1945.

Stentor var ett svenskt varumärke för produkter från tillverkaren A V Holm AB.

Tjerneld Radio AB i Stockholm grundades av Olof Tjerneld 1923 och tillverkade radiomottagare fram till slutet av 1950-talet.

Senast uppdaterad: 2010-12-07

Hitta hit

Museivägen 7, Gärdet i Stockholm.
Buss 69 till Museiparken.

Vackra promenad- och cykelvägar utmed Djurgårdsbrunnskanalen.

Öppettider & priser

Alla dagar kl 10–17. Ons till kl 20
Bibliotek & arkiv: boka tid

Barn 0–6 år gratis | 7–19 år: 100 kr
Vuxen: 150 kr

Webbköps- och andra rabatter

Kontakt

Tekniska museet
Box 27842 | 115 93 Stockholm
Tel: 08-450 56 00
Tel helger (entrén): 08-450 56 70

info[at]tekniskamuseet.se

Kontakta medarbetare