Verktyg

Tipsa en kompis
Share |

Teatrofonen

Teatrofonen. Ställ med 8 hörtelefoner för stereoavlyssning. Tillverkad cirka 1900. TeM 41967. Foto: Tekniska museets arkiv.

Teatrofonen. Ställ med 8 hörtelefoner för stereoavlyssning. Tillverkad cirka 1900. TeM 41967. Foto: Tekniska museets arkiv.

När fungerande telefoner började demonstreras i slutet av 1870-talet var man inte helt på det klara med hur de praktiskt skulle användas. Demonstrationerna omfattade ofta både tal, sång och instrumentalmusik och publiken var alltid lika överraskad av att det gick att överföra ljud på elektrisk väg över större eller mindre avstånd.

Märkligt nog tycks musikaliska överföringsexperiment ha varit mest lyckade. Det gällde också de tidigare konstruktioner som föregick Bells patent 1876. Enligt Uppfinningarnas Bok, 1896 års upplaga, hade professor Paterna i Prag (enligt andra källor hette han Petrina) år 1852 lyckats överföra musik på långt håll "medelst tvenne genom en ledning förenade elektromagneter, försedda med tunna järnskifvor såsom ankare".

Philipp Reis i Tyskland konstruerade år 1860 en apparat som han själv kallade telefon och som kunde överföra ljud. En förbättrad modell förevisades i fysikaliska föreningen i Frankfurt am Main den 26 oktober 1861, där den väckte stort uppseende. "Vid försöken kunde ackord och melodier med förvånansvärd säkerhet överföras, under det att enstaka ord vid uppläsning eller talande uppfattas otydligt" (Dingler's journal I863).

Att överföring av musik kom att spela så stor roll vid introducerandet av telefonen beror säkerligen också på att telegrafen hade utvecklats så snabbt och betraktades som ett oöverträffat medel att överföra meddelanden. Typiskt är vad Telegrafstyrelsen i Sverige uttalade då man började fundera på om inte telefonen kunde konkurrera med telegrafen: "Det talade ordet förgår, det skrivna består."

Text: K.V. Tahvanainen. Artikeln ursprungligen publicerad i Tekniska museets årsbok, Daedalus 1987.

Senast uppdaterad: 2010-09-23

Centralstationen för teatrofonen i Paris

Teatrofonen fick sitt stora genombrott på den Internationella Elektricitetsutställningen i Paris 1881.

Hitta hit

Museivägen 7, Gärdet i Stockholm.
Buss 69 till Museiparken.

Vackra promenad- och cykelvägar utmed Djurgårdsbrunnskanalen.

Öppettider & priser

Alla dagar kl 10–17. Ons till kl 20
Bibliotek & arkiv: boka tid

Barn 0–6 år gratis | 7–19 år: 100 kr
Vuxen: 150 kr

Webbköps- och andra rabatter

Kontakt

Tekniska museet
Box 27842 | 115 93 Stockholm
Tel: 08-450 56 00
Tel helger (entrén): 08-450 56 70

info[at]tekniskamuseet.se

Kontakta medarbetare