Verktyg

Tipsa en kompis
Share |

Kronologi

Foto: Truls Nord

Foto: Truls Nord

Jakten på det perfekta ljudet har pågått i mer än 130 år. Här kan du se några viktiga årtal i historien om inspelning och återuppspelning av ljud.

1876
Thomas Alva Edison började med experiment för att konstruera en ”ljudskrivare”.

1877
Första inspelningen på en Edisonfonograf, på en tunn tennfolie. Patentansökan lämnades in. Fransmannen Charles Cros beskrev hur man kan bygga ett system för inspelning och återgivning av ljud.

1878
Edisons stanniolfonograf visades upp bl.a i Stockholm.

1881
Emil Berliner grundade, tillsammans med sin bror, Europas första telefonfabrik i Tyskland
1886 C A Bell och C S Tainter i USA patenterade Graphophonen, med vaxöverdragna papprullar.

1887
Berliner visade sin första grammofon och sökte patent. Skivan hade 12,5 cm diameter och speltiden var en minut.

1888
Edison visade sin ”Perfected Phonograph”, med vaxrullar som kan användas upp till tio gånger.

1889
En tysk leksaksfabrik började tillverka Berliners grammofoner.
Edison och Berliner gav ut de första inspelningarna på vaxcylinder respektive skiva, med 17 cm diameter. Speltiden var två minuter. Dansken Valdemar Poulsen gjorde experiment med magnetiska inspelningar på ståltråd.

1890
North American Phonograph Company bildades. Fonograf- och graphophonrullarna standardiserades, längd 10 cm, diameter 5 cm. Offentlig fonografkonsert i Sverige.  

1892
Svensken Carl Lindström grundade ett företag i Berlin, för tillverkning av bl.a fonografer och skivor av märket Parlophon.

1893
United Gramophone Company bildades, med Berliner som teknisk ledare. Grammofoner och skivor kom ut på den amerikanska marknaden.1894 blev Gramophone ett varumärke.

1895
Berliner Gramophone Company bildades, även kallat United States Gramophone Company.

1896
Pathé grundades i Frankrike för tillverkning av fonografer och filmprojektorer. Edison grundade National Phonograph Company.
Den första fjäderverksdrivna grammofonen tillverkades i USA.

1897
Patentstrider mellan tillverkare av grammofoner och fonografer, fonografen förlorade marknad.

1898
Bettiniföretaget grundades, för tillverkning bl a av en förbättrad fonografpicup. Gramophone Company grundades i London för att göra den “förbättrade grammofonen”, med 17 cm skivor. Valdemar Poulsen gjorde den första magnetiska inspelningen på tråd, på en ”Telegraphon”.

1899
Den första svenska skivinspelningen

1900
“Den skrivande ängeln” blev ett varumärke på grammofoner och skivor. Varumärket ”His Masters Voice”, med den lyssnande hunden Nipper, började användas.

1901
Victor Talking Machine Company blev ett varumärke i USA. Gramophone Company i London tillverkade de första skivorna med 25 cm diameter.

1902
Pappersetiketter började användas på skivor, tidigare var texten graverad i skivans mitt. Enrico Caruso sjöng in sin första skiva.

1903
Skivorna fick 30 cm diameter och 4,5 minuters speltid. Vid samma tid fick skivorna inspelningar på båda sidorna.

1906
Pathé slutade tillverka fonografrullar och började med grammofonskivor med vertikalgravering.

1908
Edison presenterade ”Amberol”-rullar med 4 minuters speltid.

1910
Gramophone Company tog namnet ”His Masters Voice”.

1912
Edisons “Blue Amberol”-rullar av celluloid, de gav ett bättre ljud än alla tidigare skivor och rullar.

1918
Varvtalet 78 varv per minut blev det normala för skivor, tidigare hade det varierat beroende på skivfabrikat.

1919
Bell Telephone Laboratories började experiment med elektriska skivinspelningar.

1920
Fonografepoken gick mot sitt slut.

1922
Radion började bli en allvarlig konkurrent till grammofonen.

1925
Elektriska grammofoner och inspelningar fanns i handeln. Den elektriska inspelningstekniken gjorde att skivbolagen måste förnya repertoaren.

1926
Carl Lindströms tyska företag, som bl a gav ut skivmärket Odeon, gick upp i tyska Columbia och 1931 i engelska Columbia. Edison gav ut skivor med en egen standard för att försöka behålla en marknadsandel. Det var nära 10 mm tjocka långspelande skivor med 20 minuter per sida. Varvtalet var 80 varv per minut.

1927
Första elektriska inspelningen i Sverige, i Stockholm. Första ljudfilmen med ljudet spelat synkront från grammofonskivor, visas.

1929
Edison upphörde med att tillverka fonografrullar och skivor. Fonograftekniken levde kvar i Edisons diktafoner.

1930
Kontorsdiktafoner med tunn ståltråd i kassett. Stille och Marconi byggde stålbandspelare i Tyskland för radiobolagens sändningar och arkivinspelningar.

1931
HMV, Columbia och Pathé gick samman till EMI, Electric & Musical Industries i England. Den första 33 1/3 varvs longplayingskivan, med speltid 14 minuter per sida, demonstrerades i USA. A D Blumlein på engelska EMI förenade två separata stereokanaler i ett skivspår.

1932
Produktionen av skivor sjönk från 1927 till 1932, från 104 miljoner till 6 miljoner. En anledning var radion, en annan var de dåliga tiderna.

1934
Tyska IG Farben levererade det första magnetiska bandspelarbandet med cellulosaacetatbas.

1935
Tyska AEG visade sin första bandspelare ”Magnetophon” för studiobruk, 1936 fanns den i handeln.

1938
Tyska radion gick över från skivor till bandinspelningar för arkivering.

1941
En amerikansk trådspelare var färdig att släppas ut på marknaden. Inspelningsmedium var 0,1 mm ståltråd.

1944
Decca lanserade ”full frequency range recording”, ffrr, för förfinad ljudupptagning för skivor.

1948
LP pressade i vinylplast började säljas i Sverige. Bärbara bandspelare började användas, främst i Tyskland.

1949
EP och singel lanserades i USA. Magnetiska bandspelare användes vid masterinspelningar istället för skivor. Den nya uppfinningen transistorn öppnade vägen till dagens elektronik.

1950
De första bandspelarna för hemmabruk kom ut på den tyska marknaden. De första LP-skivorna inspelade i Sverige.

1953
Den första svenska EP-skivan kom ut.

1956
Tyska Tefifon marknadsförde ”Tefi-bandgrammofon” med band av plast och förinspelad musik för fyra timmar.

1957
Första kommersiella stereo-LPn presenterades i New York.

1958
Den första svenska stereoskivan. De sista 78-varvsskivorna, ”stenkakorna”, gavs ut i Sverige.

1963
Bandkassetterna ”MusiCassette” från holländska Philips demonstrerades

1971
Fyrakanalsstereo på skiva fanns att köpa i handeln. Skivor med bild och ljud, det som senare skulle bli DVD.

1977
I Japan visades de första digitalt inspelade skivorna.

1979
Holländska Philips visade den nya digitala grammofonskivan ”Compact Disc”, CD. Japanska Sony visade ”Walkman”, den hittills minsta inspelningsapparaten med hög ljudkvalitet.

1982
De första 5 tums CD och cd-spelare lanserades av flera företag samtidigt. Speltiden var 80 minuter.

1987
Digital Audio Tape i kassett, DAT, lanserades av flera japanska företag.

1991
Digital Compact Cassette, DCC, en variant på digitalbandspelare lanserades av Philips.

1992
Den interaktiva kompaktskivan CD-I med både ljud och bild för hemdatorer.

1994
Sonys första bärbara digitala MiniDisc, MD finns i handeln. MD är en liten kompaktskiva i diskettformat.

1995
Den första mp3-spelaren för datorer, Winplay3, lanseras.

Källa, främst: "Ljudteknik och historia", Wahlström Sten, Karlstad 2003

Senast uppdaterad: 2010-07-19

Hitta hit

Museivägen 7, Gärdet i Stockholm.
Buss 69 till Museiparken.

Vackra promenad- och cykelvägar utmed Djurgårdsbrunnskanalen.

Öppettider & priser

Alla dagar kl 10–17. Ons till kl 20
Bibliotek & arkiv: boka tid

Barn 0–6 år gratis | 7–19 år: 100 kr
Vuxen: 150 kr

Webbköps- och andra rabatter

Kontakt

Tekniska museet
Box 27842 | 115 93 Stockholm
Tel: 08-450 56 00
Tel helger (entrén): 08-450 56 70

info[at]tekniskamuseet.se

Kontakta medarbetare