Vad är ett museiföremål?

CD-skivor. Foto: Nisse Cronestrand

Oväntade objekt kan bli viktiga museiföremål. Foto: Nisse Cronestrand

Objekt som ett museum sparar i sin samling kallas museiföremål. Det innebär något särskilt.

Museer samlar in objekt som har ett betydelsefullt historiskt källvärde. Objekt som med andra ord har något att berätta.

All information om ett insamlat objekt registreras: Det fotograferas, mäts och vägs, och får ett individuellt identifieringsnummer. Registreringen förvandlar objektet till ett museiföremål. Samtidigt tar museet på sig att vårda föremålet på bästa sätt för att ta vara på den information som det bär med sig. Det innebär att man försöker bevara föremålet i samma skick som vid ankomsten till museet. I regel kommer det inte att få användas igen, och inte heller restaureras på ett sätt som skulle förstöra de spår av tillverkning och användning som finns.

Föremålen i en museisamling ska bevaras för framtiden. Ett registrerat föremål har ett garanterat hem i museets samling. Det är förklaringen till att museer inte säljer sina föremål och av den anledningen saknar föremålen ett kommersiellt värde.

På Tekniska museet registreras all föremålsinformation i en databas. Det gör det lätt att söka efter alla möjliga typer av uppgifter samtidigt som förvaltningen av föremålssamlingen underlättas enormt.