Verktyg

Tipsa en kompis
Share |

Cronstedts kakelugnar

Kakelugnsritning av Carl Johan Cronstedt. Foto: Tekniska museets bildarkiv

I Kungliga Modellkammaren finns kakelugnsritningar. Dessutom finns litteratur med beskrivningar av kakelugnarna.

Under 1700-talet användes ved i stora mängder till hushållens behov av uppvärmning och till järnbrukens och andra näringars tillverkningsprocesser.  Man fruktade att detta skulle leda till skogsbrist och såg sig om efter ett bättre sätt att nyttja skogen som energikälla. 

I Vetenskapskademiens handlingar finns flera artiklar om hur man skulle kunna gå tillväga för att spara på skogen,  bl a finns förslag om hur kakelugnar skulle kunna göras effektivare genom alternativa utformningar av rökgångarna. Carl Johan Cronstedt och Fabian Wrede presenterade år 1767 den kakelugnskonstruktion med förlängda rökgångar som sen snabbt spreds  i landet.

Carl Johan Cronstedt - greve, arkitekt och ämbetsman (1709-1777) hade varit elev till Christopher Polhem vid slutet av 1720-talet. Fabian Wrede - friherre och arméofficer (1724-1795) verkade för reformer inom jordbruket

I denna kakelugn gick det år mindre mängd ved och värmen från elden bevarades genom att den cirkulerade i rökgångarna och värmde kakelugnens utsidor.

"Alla föregående Inventioner af eldstäder, ehuru väl i et och annat skiljaktige, äro likväl grundade på enahanda principe, som är, at medelst elds och röks ledande flera omvägar, profitera af all möjlig värma, innan den samma slipper ut i fria luften." skrev Cronstedt om kakelugnarna.

Tekniska museet har många kakelugnsmodeller konstruerade efter Cronstedts ritningar bevarade och som finns här på museet i den så  kallade Kungliga Modellkammaren. Cronstedts beskrivningar av sina kakelugnar trycktes också i en skrift som är mycket sällsynt idag: Carl Johan Cronstedt: Beskrifning på ny inrättning av kakelugnar til weds besparning ... [1767].

Senast uppdaterad: 2009-11-27

Hitta hit

Museivägen 7, Gärdet i Stockholm.
Buss 69 till Museiparken.

Vackra promenad- och cykelvägar utmed Djurgårdsbrunnskanalen.

Öppettider & priser

Alla dagar kl 10–17. Ons till kl 20
Bibliotek & arkiv: boka tid

Barn 0–6 år gratis | 7–19 år: 100 kr
Vuxen: 150 kr

Webbköps- och andra rabatter

Kontakt

Tekniska museet
Box 27842 | 115 93 Stockholm
Tel: 08-450 56 00
Tel helger (entrén): 08-450 56 70

info[at]tekniskamuseet.se

Kontakta medarbetare