Radio

Radion

Ingress för att beskriva innovationen

Radio

Den här radion har elva transistorer. Den tillverkades i Österrike i början av 1960-talet. TeM49857. Foto: Ellinor Algin.

Radio

Detalj av en radioapparat av märket Radiola, ett känt svenskt varumärke. Foto: Anna Gerdén.

Radiovågor är ett naturfenomen som hänger ihop med elektricitet och magnetism.

Radiovågor används till mycket, förutom radio och teve även till exempelvis mobiltelefoner, larm och fjärrstyrning.

Rubrik för små genier

  • Vetenskapsmän "räknade ut" att radiovågor måste finnas när de såg att elektricitet och magnetism hörde ihop. Men något saknades, detta måste vara någon sorts okända vågor.
  • En hittade på en manick som reagerade när blixten slog ner. En annan hittade på en antenn för att kunna använda manicken när det åskade långt bort. Sedan var det ju bara att göra egna blixtar, så kunde man både sända och ta emot.
  • Radiovågor är släkt med ljus. De är av samma sort men bara osynliga för våra ögon. Radiovågorna kan istället gå genom många saker som stoppar ljuset.
  • De äldsta radiovågorna skapades av Big Bang för 13,7 miljarder år sedan och forskare fångar in dem för att ta reda på mer om universums födelse.
  • När den lilla transistorn blivit uppfunnen var radioapparaten en av de första som den kom till nytta i. Därför kallar många radioapparaten för "transistor".
  • Det finns många apparater som använder radiovågor. En trådlös telefon till exempel, sänder och tar emot radiovågor med sin basstation. Mobiltelefonerna kommunicerar med stora nätverk med radiobasstationer. I musikradion sänder höga antennmaster ut samma information till alla överallt. Datorn med trådlöst internet hämtar information till webbradion direkt när det behövs.

Radion

Radiovågor är ett naturfenomen som ligger bakom allt från mobiltelefoner och wifi till fjärrkontroller och satellit-tv. Etern är fylld av osynliga budskap och man kan välja vilka man vill fånga upp, eller sända. De första radiostationerna sände morsesignaler 1900.

1920 hade elektronrören utvecklats och det fanns radiostationer med prat och musik. I mitten av 1900-talet kom transistorn och gjorde radion mindre och lättare.

Idag är det digitalisering som präglar utvecklingen. Den nya radio- och tv-lagen öppnar för kommersiellt finansierad marksänd digitalradio. Med webbradion frigör sig konceptet radio från tekniken. Det viktiga blir budskapet i sändningarna, inte hur de når lyssnaren.

Radion – gör vågor till något att lyssna på

När man pratar om en radio menar man ofta en apparat som tar upp utsändningar av radiovågor på de så kallade FM- och AM-banden. Men radio används också på många andra sätt vid kommunikation. Tack vare radiovågor kan man se på tv, prata i mobiltelefon och använda trådlös uppkoppling. Det är samma typ av radiovågor som värmer mat i en mikrovågsugn som en fartygskapten kan använda för att se i dimma med i sin radar.

Alla elektriska apparater kan göra radiovågor. Därför måste de skärmas av så att de inte stör radioapparater. Om en mobiltelefon ligger nära en högtalare kan man höra hur den kommunicerar med mobiltelefonsystemet. Försök själv: Ring upp telefonen så hörs det tut-tut-tut-tut i högtalaren redan innan telefonen ringer. Det är datainformation som telefonen sänder för att koppla upp samtalet.

Åskväder och gnisturladdningar

Radiovågor är ett naturfenomen som hänger ihop med elektricitet och magnetism. Det visade fysikern James Clerk Maxwell (1831-79) när han 1864 beskrev elektromagnetismen med ett antal ekvationer. Efter det undersökte en rad forskare radiofenomenet. Det gjordes bland annat experiment med apparater som kunde känna av åskväder på avstånd.

När man kommit på hur man kunde känna av radiovågor, blev det också intressant att kunna sända ut dem. De första konstgjorda radiovågorna gjorde människan genom att skapa gnisturladdningar som orsakade stora elektriska svängningar. På så sätt kunde man skicka morsesignaler.

Radio över haven

Den artonårige italienaren Guiglielmo Marconi (1874-1937) kombinerade uppfinningar han läst om och konstruerade en radioutrustning. 1896 fick han patent på trådlös telegrafi i Storbritannien och 1898 sände han radio över Engelska kanalen. 1901 lyckades tekniken överbrygga Atlanten och förena den gamla och nya världen. Den trådlösa telegrafin blev snabbt betydelsefull för sjöfarten. Marconis bolag utrustade fartygen med radiostationer och bemannade dessa med sina telegrafister.

Tesla vs Marconi

En ingenjör från Serbien, Nikola Tesla (1856-1943), konkurrerade med Marconi. Tesla experimenterade inom flera områden: elektriska motorer och generatorer, elektronrör för att göra röntgenstrålar men också radio. Teslas hade ett patent från 1897 som hindrade Marconi från att patentera sin radio i USA 1900. En strid om vem som var rättmätig uppfinnare uppstod. Man kan konstatera att radio inte är en människas verk utan snarare följden av att många var intresserade av området.

Första frågan: Snöar det?

Radiotekniken har utvecklats genom att många uppfinningar lagts till varandra och det är just så som patentsystemen är tänkta att fungera. Den som uppfinner något får rätten att utveckla uppfinningen till produkter - men måste samtidigt offentliggöra hur tekniken fungerar. Andra kan då bygga vidare och förbättra tekniken. Reginald Fessenden var till exempel den förste att tala via radiovågor. Den 23 december 1900 anropade han en radiotelegrafist med orden: "Is It snowing where you are Mr. Thiessen? If so telegraph back and let me know." Svaret från Thiessen kom via morsesignaler.

Men det tog ytterligare 20 år innan radiostationer med prat och musikunderhållning etablerades, eftersom radioteknik är beroende av elektronisk förstärkning. Utvecklingen tog fart när radioröret uppfanns 1906. Nästa språng dröjde till mitten av 1900-talet då transistorn kunde ersätta elektronröret och gjorde att radion blev mycket mindre och lättare att ta med. Det finns de som fortfarande säger transistor istället för radio.

Radio blir ettor och nollor

Just nu är det digitaliseringen som präglar utvecklingen. Gamla frekvensområden som använts för analog-tv och Nordisk mobiltelefon upplåts för nya digitala radiotekniker. De gamla analoga polis- och räddningsradiosystemen byts ut mot RAKEL som är digital och krypterad kommunikation. DAB, digital ljudradio, introducerades 1995 och använde MPEG1-audio layer 2, som redan året efter överträffades av MP3 som komprimeringsstandard. Med den nya radio- och tv-lagen som öppnar för kommersiellt finansierad marksänd digitalradio bedömer Post och Telestyrelsen att det finns förutsättningar för en utbyggnad enligt standarden T-DAB+ vilken kan ge hög ljudkvalitet redan vid 64 kb/s överföringshastighet.

Radiovågor i rymden

De äldsta radiovågorna skapades av Big Bang för 13,7 miljarder år sedan. Forskare fångar in dem för att ta reda på mer om universums födelse. Radiovågor fortplantar sig lika snabbt som ljuset. På jorden kan man ta emot en signal i samma ögonblick som den sänds. Men signaler som skickas via satelliter behöver en halv sekund för att gå från jorden fram och tillbaka. Rymdsonden Voyager 1 som sändes ut 1977 har lämnat vårt solsystem. Den sänder fortfarande ut radiosignaler men det tar 16 timmar för en signal att nå fram till jorden.

Facebook

Gilla oss på Facebook för att se vad som händer i utställningen och på Tekniska museet, få tips och erbjudanden.

Till facebook.com/tekniskamuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Twitter

Följ oss på Twitter för att omvärldsbevaka och få inblick i det som händer i vår värld.

Tekniska museet på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

YouTube

Se filmer om Tekniska museets verksamhet, teknik och vetenskap.

Till Tekniska museets kanal på YouTubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flickr

På Tekniska museets fotoström på Flickr hittar du fotografier ur våra bildsamlingar.

Tekniska museets på Flickrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster